Learn Finnish Right and left Vocabulary

 

Learn Finnish:

*Right and left

1. Mrs Hill. Good morning! 

2. Miss Salo. Good morning! 

3. Mrs. H. Fine weather today. 

4. Miss S. But a little cold. 

5. Mrs. H. May I introduce you? My 

husband 

— Miss Salo. (They shake 

hands and say "päivää”.) 

6. Mr. H. Miss Salo, where is the nearest 

post-office? 

7. Miss S. On Mannerheim Road. It’s 

that building over there.

8. Mrs. H. And on what street is 

Finlandia Hall? 

9. Miss S. Also on Mannerheim Road, 

over there, on the right. 

10. Mr. H. Where is the University? 

11. Miss S. It’s on Alexander Street. 

’’Aleksi” is this street here, on the left. 

12. Mrs. H. Thank you very much, Miss 

Salo, and goodbye.


*Oikealla ja vasemmalla

1. Rouva Hill. Hyvää huomenta! 

2. Neiti Salo. Huomenta! 

3. Rva H. Kaunis ilma tänään. 

4. Nti S. Mutta vähän kylmä 

5. Rva H. Saanko esitellä: mieheni 

— 

neiti Salo. 

6. Hra H. Neiti Salo, missä lähin posti 

on? 

7. Nti S. Mannerheimintiellä. Se on tuo 

talo tuolla.

8. Rva H. Ja millä kadulla Finlandia-talo 

on? 

9. Nti S. Myös Mannerheimintiellä, 

tuolla oikealla. 

10. Hra H. Missä yliopisto on? 

11. Nti S. Se on Aleksanterinkadulla. 

”Aleksi” on tämä katu täällä 

vasemmalla. 

12. Rva H. Kiitoksia, neiti Salo, ja 

näkemiin!

*Vocabulary

to introduce 

good morning 

air; weather 

thank you, thanks 

cold 

nearest, closest 

where? 

also, too 

Miss 

on the right 

post, mail; post-office; mailman, 

postman 

to be allowed, may; to get, receive 

may I? may I have? 

over there 

here 

on the left 

university

*Sanasto

esitel/lä (esittele/n-t-tte) 
huomenta (= hyvää A.) 
ilma-n 
kiitoksia 
kylmä-n lämmin warm) 
lähin lähimmän 
missä? 
myös 
+ neiti neidin 
oikealla 
posti-n 
saa/da (saa/n-t-tte) 
saanko? 
tuolla (from tuo) 
täällä (from tämä) 
vasemmalla 
yli/opisto-n

Enregistrer un commentaire